W środę, 10 marca, młodzież z Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie odwiedziła strażaków w Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej w Braniewie. Korzystając z dobrych warunków pogodowych strażacy–ratownicy, z drugiej zmiany służbowej zaprezentowali sprzęt wykorzystywany podczas prowadzenia działań ratowniczych. Niewątpliwie największym zainteresowaniem cieszyły się podnośnik hydrauliczny SHD25 oraz skokochron SP 16. Oprócz pojazdów i sprzętu, na którym pracują strażacy, młodzież mogła zapoznać się z warunkami służby oraz działaniem Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP. To pierwsza z wycieczek szkolnych zrealizowana w roku 2010. Pomysł tworzenia klas związanych z kierunkami mundurowymi w szkołach średnich cieszyć się może dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.