Dzień Strażaka, a więc święto rycerzy Św. Floriana, przypada we wtorek - 4 maja 2010 r.  Tegoroczne obchody naszego święta zostały przygotowane wspólnie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży RP w Braniewie,  jako: „Powiatowe Obchody Dnia Strażaka - 2010”.

Uroczysta akademia, połączona z wręczeniem odznaczeń, medali, awansów i wyróżnień, odbyła się w sali kinowej Braniewskiego Centrum Kultury. Oprócz pracowników KP PSP , w uroczystościach uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatowego ZOSP RP, przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu braniewskiego, Wojskowej Straży Pożarnej, władze samorządowe, przedstawiciele podmiotów współpracujących oraz służb mundurowych. Wcześniej obchody gminne Dnia Strażaka odbyły się w Dębowcu, gmina Lelkowo /jednostki OSP z terenu gminy Lelkowo/ oraz w Płoskini /jednostki OSP z terenu gminy Płoskinia/.

Tradycyjnie o godzinie 17.00 odbył się przejazd pojazdów pożarniczych ulicami miasta, a uroczysta msza święta w intencji strażaków - o godzinie 18.00 w Bazylice Mniejszej. Warto przypomnieć, że na terenie powiatu braniewskiego działają także 23 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednostka Wojskowej Straży Pożarnej, które skupiają strażaków–ratowników gotowych nieść pomoc mieszkańcom powiatu każdego dnia, przez 24 godziny. Rok 2010 jest równie pracowity, jak poprzednie lata, co widać w ilości odnotowanych już zdarzeń. Prawdopodobnie,  rok 2010 będzie rokiem rekordowym pod względem ilości odnotowanych zdarzeń.

 

Podczas uroczystości wyróżnieni zostali:

Srebrną Odznaką Za Zasługi dla ochrony przeciwpożarowej:

 1. kpt. Wojciech Jaroszek

Brązową Odznaką Za Zasługi dla ochrony przeciwpożarowej:

 1. Leszek Dziąg  (medal wręczony będzie na akademii wojewódzkiej)
 2. asp.sztab. Grzegorz Milewski
 3. ogn. Krzysztof Jagielski
 4. mł.asp. Grzegorz Korenkiewicz

 

Medale wręczali: st. bryg. Mariusz Mierzejewski Z-ca Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie oraz kpt. Władysław Szczepanowicz - Komendant Powiatowy PSP w Braniewie.

Medalem za zasługi dla obronności kraju:

SREBRNYM

 1. kpt. Władysław Szczepanowicz  (medal wręczony będzie na akademii wojewódzkiej)
 2. kpt. Wojciech Jaroszek

BRĄZOWYM

 1. kpt. Ireneusz Ścibiorek

Złotym Znakiem Związku:

 1. dh kpt. Ireneuszowi Ścibiorkowi (odznaczenie zostanie wręczenie na akademii wojewódzkiej).

Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:

ZŁOTYMI:

 1. mł.asp. Grzegorz Korenkiewicz
 2. ogn. Krzysztof Jagielski
 3. ogn. Rafał Orlicki
 4. dh Janusz Zaleciło
 5. dh Jacek Gdowik

SREBRNYMI:

 1. mł.ogn. Krzysztof Buczyński
 2. dh Dariusz Bujko
 3. dh Jan Lesik

BRĄZOWYMI:

 1. st.str. Konrad Dzwonkowski
 2. st.str. Artur Olbryś
 3. st.str. Dawid Spychała
 4. st.str. Wojciech Wronkowski
 5. st.str. Jerzy Grad
 6. dh Jakub Ilczuk
 7. dh Robert Worobiec

 

Odznaczenia wręczali: druh Bogusław Zych - Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie oraz druh Jan Bobek - Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie.

Awanse w stopniach otrzymali:

Na stopień ogniomistrza:

 1. mł.ogn. Dariusz Brzeski
 2. mł.ogn. Krzysztof Jagielski
 3. mł.ogn. Marek Krupiński

 

Na stopień starszego sekcyjnego:

 1. sekc. Tomasz Biedulski
 2. sekc. Andrzej Kaliszuk

 

Medale wręczali: st. bryg. Mariusz Mierzejewski - Z-ca Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie oraz kpt. Władysław Szczepanowicz - Komendant Powiatowy PSP w Braniewie.

 

Na stopień starszego strażaka:

 1. str. Adam Szewczuk
 2. str. Wojciech Spychała

 

Komendant Powiatowy PSP w Braniewie mianował w służbie stałej, z dniem 2.05.2010 r. st.str. Jarosława Makarewicza.

 

NAGRODĄ Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego wyróżniony został mł.bryg. Zbigniew Januszko - starszy specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych.

 

Komendant Powiatowy PSP w Braniewie z okazji Dnia Strażaka przyznał nagrody uznaniowe 44 strażakom KP PSP.

/oprac.:kpt. I. Ścibiorek/.