30.05.2011r., w spalarni miejskiej  we Fromborku odbyły się ćwiczenia  taktyczno-bojowe w ramach koncentracji jednostek OSP miasta i gminy Frombork.

W ostatnim okresie strażacy z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej PSP w Braniewie oraz z Wojskowej Straży Pożarnej ćwiczyli gaszenie pozorowanego pożaru w jednostce wojskowej nr 2031 położonej w miejscowości Chruściel w gminie Płoskinia.

19 maja w Żelaznej Górze została przeprowadzona koncentracja jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  miasta i gminy Braniewo.

W środę, o godz. 10.19, w budynku Gimnazjum nr 2 w Braniewie przy ulicy Moniuszki odbyły się ćwiczenia taktyczno–bojowe strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji.

W ostatnich dniach w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się szkolenie  dowódców OSP realizowane dla strażaków ochotników z terenu powiatu braniewskiego.