W dniu 21.07.2011r., o godz.10.00, na przejeździe kolejowym w Braniewie przy ulicy Królewieckiej odbył się pokaz działania służb ratowniczych w ramach akcji „Bezpieczny przejazd”.

W dniu 8 lipca br., na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Rusy, braniewscy strażacy przeprowadzili ćwiczenia zgrywające sił i środków PSP i OSP.

W dniu 07.07.2011r., o godz. 08.00 odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe na terenie i obiekcie klubu garnizonowego połączonego z kasynem wojskowym.

Ostatnie ćwiczenia koncentracyjne zaplanowane dla strażaków ochotników z powiatu braniewskiego odbyły się w Słobitach w gm. Wilczęta.

Braniewscy strażacy zapoznali się z zasadami obsługi agregatu pompowego podczas ćwiczeń przeprowadzonych w pobliżu zapory wodnej w Braniewie przy ulicy Botanicznej.