Stały element rocznego planu szkolenia strażaków to zajęcia z zakresu niesienia pomocy osobom, pod którymi załamał się lód.

Sprzyjająca pogoda oraz nowy sprzęt to odpowiednie warunki do przeprowadzienia kilku ćwiczeń związanych z zasadami korzystania ze sprzętu przez strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Braniewie.

W piątek, 17.12.2010r. o godz. 11.00, strażacy z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej w Braniewie zostali wezwani do pożaru budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Braniewie przy ulicy Moniuszki.

W dniu 8.12.2010r., o godz. 20.00, odbyły się ćwiczenia taktyczno–bojowe zrealizowane na obiekcie internatu należącego do Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.

W dniu 25.11.2010r odbyły się ćwiczenia na obiektach należących do Zakładu Karnego w Braniewie. Ćwiczenia taktyczno–bojowe zorganizowały wspólnie  pracownicy zakładu karnego i  KP PSP w Braniewie.