Sprzyjająca pogoda to doskonały czas, aby praktycznie sprawdzić sprawność sprzętu pływającego będącego na wyposażeniu braniewskich strażaków.

W ostatnim okresie strażacy z Jednostki Ratowniczo–GaśniczejPSP w Braniewie ćwiczyli praktycznie prowadzenie działań ratowniczych w pomieszczeniach silnie zadymionych.

W czwartkowe przedpołudnie /07.04.2011/ w budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie służby ratownicze przeprowadziły ćwiczenia taktyczno–bojowe pod kryptonimem „Administracja 2011”.

W ostatnim okresie marca braniewscy strażacy z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli w szkoleniu leśniczych oraz pracowników Lasów Państwowych  z Nadleśnictwa Zaporowo.

W środę, 16.03.2011r., na Zalewie Wiślanym w Nowej Pasłęce  /w pobliżu bosmanatu/ odbyły się ćwiczenia "KRA 2011" związane z ratownictwem osób tonących, pod którymi załamał się lód.