W piątek 18.06.2010r braniewscy strażacy uczestniczyli w kolejnych ćwiczeniach zorganizowanych na terenie i obiekcie jednostki wojskowej /JW 3510/ w Braniewie.

Kolejne ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych odbyły się  17 czerwca br. na obiekcie Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie, przy ulicy Gdańskiej.

16 czerwca 2010r., kilka minut po godzinie 11.00, braniewscy straży zmagali się z pożarem w jednostce wojskowej nr 2031, położonej w miejscowości Chruściel, gmina Płoskinia.

Korzystając ze sprzyjającej pogody strażacy z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej w Braniewie przeprowadzili ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu hydraulicznego.

W ostatnich dniach, w miejscowości Szyleny (gmina Braniewo )przeprowadzona została koncentracja jednostek OSP z terenu miasta i gminy Braniewo.