Kilka minut po godzinie 12.00 w dniu 02.04.2010 r. braniewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w budynku administracyjnym Miejskiego Ośrodka Sportu w Braniewie przy ulicy Moniuszki.

W dniu 23.03.2010r /środa/ około godziny 14.00, służba dyżurna Powiatowego Stanowiska Kierowania w Braniewie otrzymała zgłoszenie o rannym mężczyźnie na terenie MPEC w Braniewie przy ulicy Stefczyka.

Od początku marca 2010 r., na terenie powiatu braniewskiego, trwają przeglądy (inspekcje gotowości operacyjnej) jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W lutym 2010 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie rozpoczął się kurs – szkolenie podstawowe - strażaków ratowników OSP.

W dniu 19.02.2010 r., w pobliżu elektrowni wodnej w Braniewie, zostały przeprowadzone kolejne ćwiczenia o charakterze zgrywająco–epizodycznym, pod kryptonimem „Zator 2010”.