W ostatnich dniach lipca poszczególne zmiany służbowe jednostki ratowniczo-gaśniczej w Braniewie przeprowadziły cykl szkoleń w zakresie obsługi, znajomości rozmieszczenia sprzętu i wyposażenia agregatów będących na wyposażeniu KP PSP.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w dniach 8–25 czerwca zorganizowała szkolenie podstawowe ratowników ochotniczych straży pożarnych.

W ostatnim okresie strażacy z jednostki ratowniczo–gaśniczej w Braniewie przeprowadzili ćwiczenia doskonalące w obiektach szkolnych, realizowane również jako ćwiczenia nocne.

W ostatnich dniach strażacy z jednostki ratowniczo–gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili cykl ćwiczeń związanych z ratownictwem wodnym.

W sobotę, 16 maja we Fromborku odbyła się prezentacja i pokaz możliwości ratowniczych nowego produktu przeznaczonego dla służb i podmiotów ratowniczych jakim jest dron.