W czwartek, 17 września w Nadleśnictwie Zaporowo odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe straży pożarnej.

W ostatnim okresie strażacy JRG PSP w Braniewie z poszczególnych zmian służbowych przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ograniczania i zbierania substancji niebezpiecznych z wód powierzchniowych.

W ostatnich dniach lipca poszczególne zmiany służbowe jednostki ratowniczo-gaśniczej w Braniewie przeprowadziły cykl szkoleń w zakresie obsługi, znajomości rozmieszczenia sprzętu i wyposażenia agregatów będących na wyposażeniu KP PSP.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w dniach 8–25 czerwca zorganizowała szkolenie podstawowe ratowników ochotniczych straży pożarnych.

W ostatnim okresie strażacy z jednostki ratowniczo–gaśniczej w Braniewie przeprowadzili ćwiczenia doskonalące w obiektach szkolnych, realizowane również jako ćwiczenia nocne.