17 września 2019 roku na terenie bocznicy kolejowej w Braniewie przy ulicy Błotnej służby mundurowe przeprowadziły kolejne wspólne ćwiczenia w zakresie współdziałania na wypadek uwolnienia przewożonego materiału niebezpiecznego.

13 września 2019 roku, strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie uczestniczyli dwukrotnie w ćwiczeniach taktyczno – bojowych, które przeprowadzone zostały na obiektach zewnętrznych.

 

26 lipca 2019 roku, w miejscowości Nowa Pasłęka w gm. Braniewo na odcinku rzeki Pasłęki przeprowadzono ćwiczenia ratownictwa wodnego zarówno w zakresie podstawowym jak i specjalistycznym.

Strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie realizują w placówkach szkolnych cykl spotkań edukacyjnych, które połączone są z próbnymi ewakuacjami oraz ćwiczeniami.

Sprzyjająca pogoda to doskonały moment aby rozpocząć zmagania i obcowanie ze sprzętem ratowniczym stanowiącym wyposażenie straży pożarnej.