16 czerwca 2010r., kilka minut po godzinie 11.00, braniewscy straży zmagali się z pożarem w jednostce wojskowej nr 2031, położonej w miejscowości Chruściel, gmina Płoskinia.

Pożar powstał w części obiektu, w której znajdują się urządzenia monitorujące przestrzeń powietrzną. To tylko scenariusz ćwiczeń taktyczno–bojowych zrealizowanych na terenie i w obiektach JW w Chruścielu. W ćwiczeniach, oprócz strażaków PSP i WSP, uczestniczyli pracownicy wojskowi oraz cywile obsługujący obiekt i urządzenia pomiarowe. Podczas ćwiczeń strażacy sprawdzili także poprawność działania systemów bezpieczeństwa /centrala pożarowa/. Zadaniem przybyłych na miejsce pożaru ratowników było wprowadzenie prądu gaśniczego do pomieszczenia, w którym miał miejsce pożar, przeszukanie pomieszczeń zadymionych, dodarcie do osób poszkodowanych oraz udzielenie pomocy zgodnie z obowiązującymi procedurami. Dodatkowo, na miejscu pozorowanego pożaru ratowniczy sprawdzili praktycznie możliwość wykorzystania sprzętu ratowniczego, sposób przeprowadzenia ewakuacji przez pracowników jednostki wojskowej oraz przećwiczyli zasady prowadzenia łączności na miejscu akcji. Po zakończeniu ćwiczeń strażacy zapoznali się z obiektem i wyposażeniem w sprzęt ppoż. W ćwiczeniach uczestniczyły dwa zastępy ratownicze z KP PSP w Braniewie /GCBA, SLRR/ oraz zastęp WSP /GBA/.

 

/oprac.: kpt. I. Ścibiorek/.


{gallery}Zdarzenia/20100616132835/{/gallery}