W dniu 24.08.2010r., strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Braniewie /zmiana I/ przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ograniczania i likwidacji skutków zdarzeń na akwenach wodnych.

Scenariusz ćwiczeń zakładał wyciek oleju napędowego z prywatnej firmy, która znajduje się w pobliżu rzeki Pasłęki /Braniewo ul. Olsztyńska/. Plama oleju o długości około 10 metrów została dostrzeżona przez wędkarzy, którzy poinformowali Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP w Braniewie. Na miejsce zdarzenia – ćwiczeń zadysponowano trzy pojazdy z KP PSP w Braniewie /GLBARt, GBA 2.5/16 oraz SLRR + Ł1/. Dodatkowo w stan  gotowości bojowej postawiono zastęp WSP /GBA/. Ratownicy w działaniach zmierzających do ograniczenia plamy oleju wykorzystali jednostkę pływającą oraz zapory elastyczne płaszczowe. Dodatkowo z jednostki pływającej rozłożona została mata sorpcyjna z zestawu ekologicznego. Innym elementem, który został przećwiczony przez strażaków było podejmowanie osób poszkodowanych z wody. W tym celu wykorzystana została jednostka pływająca oraz pozorant zabezpieczony w ubranie do pracy w wodzie. Ćwiczenia zostały zorganizowane przez kierownictwo JRG oraz pion operacyjny KP PSP w Braniewie. Całość obserwował Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie kpt. Wojciech Jaroszek. /kpt. I. Ścibiorek/

{gallery}Zdarzenia/20100824185958/{/gallery}