W dniu 9.09.2010r., na terenie firmy Logistic Port Chemikals Braniewo, przeprowadzone zostały ćwiczenia taktyczno–bojowe Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie o kryptonimie „SKŁAD 2010”.

Ćwiczenia oparto o trzy epizody, miały one miejsce na terenie zakładu LPC w Braniewie oraz bezpośrednio na przyległym obszarze leśnym Nadleśnictwa Zaporowo.

Epizod nr I – uszkodzenia płaszcza zbiornika z olejem napędowym w wyniku zderzenia wózka widłowego oraz ładowacza. W wyniku zderzenia dwie osoby zostały ranne, doszło do wycieku oleju napędowego z uszkodzonego zbiornika.

Epizod nr II – to zdarzenie komunikacyjne z udziałem lokomotywy spalinowej dokonującej manewru przetaczania wagonów z towarem /węglem/ z pojazdem osobowym. Dwa pojazdy osobowe wjechały na teren zakładu w celu uniknięcia kontroli funkcjonariuszy straży granicznej. W wyniku zderzenia dwie osoby zostały ranne.Maszynista lokomotywy również odniósł obrażenia upadając w lokomotywie.

Epizod III- to przejście dynamiczne z poprzedniej części ćwiczeń. Jego założeniem jest podpalenie auta osobowego nr 2, którym przemieszczali się mężczyźni uciekający przez funkcjonariuszami SG w celu zatarcia śladów kontrabandy. W wyniku podpalenia auta ogień przenosi się na pobliskie wagony towarowe /węglarki/ oraz na powierzchnię leśną. Mężczyźni zbiegli do pobliskiego lasu ukrywając się przed zatrzymaniem. Zatrzymania dokonali braniewscy funkcjonariusze policji, którzy w działaniach pościgowych wykorzystali pojazd służbowy, quada oraz psa tropiącego.

Na tych trzech epizodach opierały się ćwiczenia, w których zaangażowano siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, Wojskowej Straży Pożarnej. Dodatkowo w ćwiczeniach uczestniczyły zespoły ratownictwa medycznego oraz funkcjonariusze policji. Patrole policji  zabezpieczały drogi dojazdowe, którymi przemieszczały się poszczególne plutony pojazdów ratowniczo–gaśniczych. Całość ćwiczeń obserwowana była przez: Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie bryg. Jana Słupskiego, naczelnika wydziału operacyjnego KW PSP w Olsztynie mł. bryg. Michał a Kamienieckiego, samorządowców /Starostę Braniewskiego Leszka Dziąga, wicesarostę Bogdana Pochodaja, Przewodniczącego Rady Powiatu Braniewskiego Winicjusza Sokoła, Burmistrza Miasta Braniewa Henryka Mrozińskiego, Wójta gminy Braniewo Wincentego Przyborowskiego, kierownictwo KP PSP w Braniewie /Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie kpt. Władysława Szczepanowicza oraz z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie kpt. Wojciecha Jaroszka/, kierownictwo firmy Logistic Port Chemikals Braniewo w osobach: Andrzej Konończuk, Wojciech Chruściel, Dariusz Towpyha oraz zaproszonych gości z  /Nadleśniczy Jan Bobek – Lasy Państwowe, przedstawiciele KPP w Braniewie, media/.

Ćwiczenia były okazją do wręczenia podziękowań dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie za udział w działaniach powodziowych na południu kraju. Łącznie w ćwiczeniach udział brały 23 zastępy: PSP, OSP i WSP – 80 strażaków, 3 patrole policji, 3 zespoły ratownictwa medycznego, pracownicy WZK Starostwa Powiatowego. Po części ćwiczeń taktyczno-bojowych dokonano podsumowania działań związanych z usuwaniem skutków powodzi na południu kraju oraz silnego wiatru i gwałtownych opadów atmosferycznych na terenie powiatu braniewskiego, w których uczestniczyli braniewscy strażacy.

/kpt. I. Ścibiorek/.


{gallery}Zdarzenia/20100909205351/{/gallery}