Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Zdarzenia/20101127101958 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W dniu 25.11.2010r odbyły się ćwiczenia na obiektach należących do Zakładu Karnego w Braniewie. Ćwiczenia taktyczno–bojowe zorganizowały wspólnie  pracownicy zakładu karnego i  KP PSP w Braniewie.

Założeniem ćwiczeń był wybuch pożaru w magazynie mieszczącym się w części drewnianego strychu . W działaniach ratowniczych udział brała nieetatowa drużyna przeciwpożarowa zakładu karnego, która prowadziła działania ratowniczo–gaśnicze w pierwszej fazie pożaru z wykorzystaniem dostępnego sprzętu ppoż. Na miejsce pożaru zadysponowano trzy zastępy ratownicze z: Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej w Braniewie /GCBA oraz SHD-25/ i zastęp GBA z Wojskowej Straży Pożarnej/.

Działania ratowników polegały na wprowadzeniu jednego prądu gaśniczego wody do wnętrza obiektu oraz podanie prądu gaśniczego z wykorzystaniem działka wodno–pianowego podnośnika hydraulicznego SHD-25. Ponadto strażacy  udzieli pomocy medycznej z wykorzystaniem zestawu PSP R1  osobom poszkodowanym  (pozorantom). Całość obiektu została sprawdzona, przeszukana oraz oddymiona. Szczególny nacisk zwrócono na przekazywanie danych o sytuacji pożarowej pomiędzy kierownictwem zakładu, a dowodzącym z ramienia PSP.

To kolejne ćwiczenia strażaków  na obiektach o szczególnym znaczeniu, rozmieszczonych na terenie miasta Braniewa.

/kpt. I. Ścibiorek/


{gallery}Zdarzenia/20101127101958/{/gallery}