30.05.2011r., w spalarni miejskiej  we Fromborku odbyły się ćwiczenia  taktyczno-bojowe w ramach koncentracji jednostek OSP miasta i gminy Frombork.

Na ćwiczenia wybrano spalarnię słomy wytwarzającą energię cieplną dla miasta i teren przyległy do niej.  Scenariusz ćwiczeń zorganizowanych dla strażaków ochotników miasta i gminy Frombork zakładał: powstanie pożaru w części urządzeń podających słomę do pieca, przepalenie części konstrukcji obiektu ze względu na gwałtowny rozwój pożaru. W wyniku pożaru jedna osoba została ranna, a dym skutecznie wypełnił pomieszczenia hali spalarni oraz pomieszczenia administracyjno–socjalne.

W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki OSP: Frombork, Wierzno Wielkie, Jędrychowo, zastęp SHD-25 z JRG Braniewo. Całość ćwiczeń została przygotowana i oceniana przez zespół inspekcyjny KP PSP w Braniewie. Zadaniem strażaków ochotników było: wprowadzenie prądów gaśniczych do wnętrza palącego się obiektu, wykorzystanie w działaniach sprzętu ochrony dróg oddechowych /aparaty powietrzne/, współdziałanie na miejscu pożaru z innymi jednostkami OSP oraz PSP, dotarcie do osoby poszkodowanej oraz ewakuacja z zagrożonego budynku, udzielenie skutecznej pomocy medycznej, zbudowanie zaopatrzenia wodnego z pobliskiej sieci hydrantowej znajdującej się na terenie zakładu. Dodatkowo strażacy ochotnicy współdziałali z zastępem SHD – 25 /podnośnik hydrauliczny/ oraz wykorzystali w działaniach drabiny przenośne będące na wyposażeniu pojazdów pożarniczych. W ćwiczeniach wykorzystano wytwornicę dymu parafinowego oraz świece dymne.

/st. kpt. I. Ścibiorek/

{gallery}Zdarzenia/20110531104645/{/gallery}