Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Zdarzenia/20130927111918 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W czwartek, 26 września na obiekcie Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – bojowe oraz zgrywające, w których uczestniczyły podmioty ratownicze i jednostki wspomagające z terenu miasta Braniewa oraz powiatu braniewskiego.

Ćwiczenia zrealizowano w dwóch epizodach, które wymagały od obecnych na miejscu strażaków zaangażowania i umiejętności wykorzystania posiadanego sprzętu ratowniczego.

Epizod I – dotyczył silnego zadymienia, prawdopodobnie pożaru, który powstał w części administracyjno – biurowej braniewskiego szpitala. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej większość pracowników opuściła obiekt i przemieściła się do wyznaczonego miejsca ewakuacji. Dwie osoby zostały uwięzione w jednym z pomieszczeń ze względu na silne zadymienie ciągów i dróg ewakuacyjnych. Epizod realizowali samodzielnie strażacy PSP, którzy w tym dniu pełnili służbę. Ratownicy dynamicznie dotarli do źródła ognia, pokonując pomieszczenia zadymione w aparatach powietrznych. Ze względu na brak możliwości bezpiecznego wyprowadzenia osób z zadymionych pomieszczeń podjęto decyzje o ewakuacji z wykorzystaniem podnośnika hydraulicznego. Pracy dla strażaków nie ułatwiały samochody, które znajdowały się na parkingu i nie zostały usunięte dla potrzeb ćwiczeń. Kolejna przeszkoda to kraty w oknach, które strażacy usunęli z wykorzystaniem pilarki. Jedna osoba zostały ewakuowana z wykorzystaniem podnośnika hydraulicznego a kolejna z wykorzystaniem drabiny przenośnej, że względu na awarie podnośnika. Takie podgrywki i zmienne informacje wymagały od strażaków umiejętności wykorzystania dostępnego na pojazdach pożarniczych sprzętu.

Epizod II – do drogiego epizodu strażacy przystąpili kończąc zwijanie sprzętu w części administracyjno – biurowej szpitala. Prawdopodobnie ta sama osoba, która wywołała pożar w obiekcie administracyjnym podpaliła zgromadzone materiały w części piwnicznej szpitala. Dym przedostała się szybem widny na najwyższe kondygnacje szpitala docierając do oddziałów na których 25 osób /pozorantów/ wymaga ewakuacji ze strefy niebezpiecznej. Ilość ratowników znajdujący się na zmianie służbowej okazała się zbyt mała aby skutecznie rozpocząć działania ratownicze. Strażacy skupili się na dotarciu do źródła ognia w części piwnicznej oraz przeprowadzeniu rozpoznania o ilości zagrożonych osób z poszczególnych oddziałów. Na miejsce zadysponowane zostają dodatkowe zastępy straży pożarnej w tym jednostki OSP oraz zastęp WSP. Dodatkowo przywieziony zostaje pneumatyczny namiot ratowniczy, który stanowił miejsce udzielania pomocy medycznej dla poszkodowanych przed transportem do miejsca zastępczego na terenie miasta Braniewa. Strażacy w aparatach powietrznych docierali do osób poszkodowanych znajdujących się na kondygnacjach wyższych i na noszach ewakuowali z zagrożonych pomieszczeń. Transport poszkodowanych z wykorzystaniem klatki schodowej wymagał dużego wysiłku od ratowników oraz znacznej ilości strażaków wyposażonych w aparaty powietrzne. Lekarz koordynujący z ramienia Powiatowego Centrum Medycznego wskazywał osoby, które wymagają transportu do zastępczego miejsca oraz nadzorował udzielanie pomocy medycznej przez strażaków OSP. Działania ratownicze podzielono na dwa odcinki bojowe:

I – działania wewnętrzne w tym gaszenie pozorowanego pożaru i ewakuacja osób,

II – działania związane z przyjęciem dodatkowych podmiotów ratowniczych, zbudowanie punktu medycznego, współdziałanie w zakresie usunięcia samochodów znajdujących się na parkingu a utrudniających działania ratownicze.

W działaniach ratowniczych wykorzystano również część personelu, osoby funkcyjne odpowiedzialne za bezpieczeństwo w szpitalu, policjantów, strażników miejskich, którzy pomagali w transporcie poszkodowanych na zewnątrz obiektu medycznego. Dodatkowo z wykorzystaniem podnośnika hydraulicznego jedna osoba została ewakuowana na zewnątrz przez strażaków. Braniewscy policjanci zablokowali wjazd i wejście na teren Powiatowego Centrum Medycznego dla osób postronnych, zabezpieczyli teren działań ratowniczych wspólnie ze strażnikami miejskimi. Dla potrzeb epizodu uruchomiono dodatkowe zasoby ratownicze strażaków PSP w Braniewie z dyżuru domowego oraz ogłoszono alarm dla całego stanu osobowego KP PSP. Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło 6 pojazdów ratowniczych z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, strażacy-ochotnicy z jednostek OSP w Braniewie, Fromborku, Lipowinie, Gronowie oraz strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej, którzy wspomagani byli przez policjantów z KPP w Braniewie, Straż Miejską i pracowników Powiatowego Centrum Medycznego. Uruchomiono dodatkowe karetki transportowe w celu przewiezienia osób poszkodowanych do zapasowego miejsca szpitalnego.

Komendant Powiatowy PSP w Braniewie st. kpt. Władysław Szczepanowicz obserwował i oceniał zmagania strażaków, dodatkowo na miejscu ćwiczeń obecni byli przedstawicieli WZK Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, służb i podmiotów wspomagających działania ratownicze, władze Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Braniewie.

Kilka godzin wcześniej strażacy z Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli wspólnie z braniewskimi policjantami w ćwiczeniach związanych z podłożeniem ładunku wybuchowego. Jako miejsce ćwiczeń wybrano obiekty należące do PERIG gminy Braniewo.

 /st. kpt. I.Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/

{gallery}Zdarzenia/20130927111918/{/gallery}