Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w dniach 8–25 czerwca zorganizowała szkolenie podstawowe ratowników ochotniczych straży pożarnych.

W kursie realizowanym jednoetapowo uczestniczyli druhowie ochotnicy z powiatu braniewskiego. Do egzaminu przystąpiło kilkadziesiąt osób, które zdawały egzamin  w formie pisemnego testu oraz ćwiczenia praktycznego, realizowanego na placu wewnętrznym jednostki ratowniczo–gaśniczej.

W większości uczestnicy szkolenia to ludzie zainteresowani działalnością na rzecz pożarnictwa ochotniczego we własnych małych społecznościach. Obserwując zaangażowanie oraz zainteresowanie pożarnictwem, można śmiało stwierdzić, że będzie to mocne zasilenie szeregów OSP. Zajęcia teoretyczne realizowane były  w formie prezentacji multimedialnych dostępnych również w formie elektronicznej dla słuchaczy szkolenia. Zajęcia praktyczne przeprowadzono na terenie i obiektach KP PSP z wykorzystaniem sprzętu, pojazdów mechanicznych i wyposażenia, na którym pracują strażacy z Państwowej Straży Pożarnej.

Zajęcia praktyczne, w których pomagali strażacy z JRG PSP to najlepszy sposób na "posmakowanie" tematyki pożarniczej, opanowanie zasad działań ratowniczych, czy skutecznego wykorzystania sprzętu. Duży nacisk kładziony był na skuteczność działań z wykorzystaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych, umiejętność wykorzystania drabin pożarniczych oraz znajomość sprzętu.

W egzaminie pisemnym oraz praktycznym, oprócz przedstawicieli KP PSP w Braniewie, uczestniczył przedstawiciel Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st. kpt. Łukasz Godlewski.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/

{gallery}Zdarzenia/20150630115059/{/gallery}