W dniach 25-27 stycznia strażacy z jednostki ratowniczo–gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili ćwiczenia praktyczne z zakresu budowania skutecznego zaopatrzenia wodnego.

W ćwiczeniach poboru środka gaśniczego z rzeki Pasłęki wykorzystano agregat pompowy oraz sprawdzono sprawność autopomp pojazdów pożarniczych i możliwość poboru środka gaśniczego. Założeniem do ćwiczeń było uzyskanie odpowiedniej ilości środka gaśniczego i pełne wykorzystanie parametrów autopomp pożarniczych w celu zachowania ciągłości podania wody do celów gaśniczych zachowując jednocześnie wodę w zbiornikach pojazdów pożarniczych. Ćwiczenia pozwoliły również sprawdzić możliwości zasięgu podawania środka gaśniczego z wykorzystaniem działek wodno-pianowych.

Miejsce ćwiczeń wybrano nieprzypadkowo, gdyż w pobliżu mieści się zabytkowy obiekt sakralny oraz klasztor redemptorystów. W ćwiczeniach uczestniczyli również strażacy z wojskowej straży pożarnej w Braniewie.  Oprócz ćwiczeń strażacy przeprowadzili rozpoznanie operacyjne zapoznając się z kompleksem obiektów sakralnych parafii Św. Krzyża w Braniewie.

Kilka dni wcześniej ćwiczenia związane z poborem wody w warunkach zimowych przeprowadzono na terenie KP PSP w Braniewie w celu sprawdzenia możliwości zbudowania odpowiedniego zaopatrzenia wodnego z pobliskiej rzeki.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/