W ostatnim okresie strażacy z jednostki ratowniczo–gaśniczej PSP w Braniewie przeprowadzili cykl ćwiczeń taktyczno-bojowych w ramach doskonalenia zawodowego.

Na miejsce ćwiczeń wybrano obiekt produkcyjny należący do Piekarni Warmińskiej w Braniewie oraz bazę Makrochem w Chruścielu, która zajmuje się przeładunkiem sadzy technicznej. Ratowników PSP w ćwiczeniach wspierali koledzy z Wojskowej Straży Pożarnej, którzy czynnie włączyli się w ćwiczenia. W  Piekarni Warmińskiej na miejsce ćwiczeń wybrano obiekt produkcyjny, w którym w pobliżu pieców piekarniczych doszło do pożaru. Ćwiczenia w punkcie przeładunku sadzy technicznej oparto o dwa epizody związane z powstaniem pożaru w części socjalnej oraz pożaru pojazdu ciężarowego znajdującego się na froncie załadunku półproduktu. Dodatkowo podczas ćwiczeń strażacy przypomnieli zasady prawidłowego wykorzystania i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Również w ramach realizacji procesu szkoleniowego strażacy przeprowadzili cykl szkoleń związanych z zasadami pracy w ubraniach gazoszczelnych, wykorzystując sprzęt znajdujący się na wyposażeniu JRG PSP w Braniewie.

/mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/