W środę, 26 kwietnia braniewscy strażacy przeprowadzili kolejne ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego. Jako miejsce ćwiczeń wybrano obiekt zespołu szkół budowlanych w Braniewie.

W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej dyrekcja szkoły podjęła decyzje o przeprowadzeniu ewakuacji uczniów z całego budynku. Po ogłoszeniu alarmu uczniowie i pracownicy bez oznak paniki opuścili budynek gromadząc się w miejscu ewakuacji na pobliskim obiekcie sportowym.

Zespół kontrolujący z KP PSP w Braniewie ocenił ewakuacje uczniów i personelu z placówki szkoły oraz sprawdzeniu poddano procedury bezpieczeństwa ppoż. obowiązujące w placówce szkolnej. Zadaniem przybyłych strażaków było odnalezienie osób poszkodowanych, dotarcie do źródła ognia oraz przeszukanie silnie zadymionych pomieszczeń szkolnych. Dodatkowo sprawdzono praktyczne umiejętności udzielania pomocy medycznej oraz wykorzystania sprzętu ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów pożarniczych.

W działaniach ratowniczych wykorzystano również podnośnik hydrauliczny. Ważnym elementem była współpraca osób funkcyjnych reprezentujących szkołę z obecnymi na miejscu strażakami co znacznie ułatwiło prowadzenie działań ratowniczych. To kolejne szkolenie realizowane przez ratowników w ramach zewnętrznych ćwiczeń.

/mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/