W miesiącu kwietniu w komendzie powiatowej PSP w Braniewie odbyły się pierwsze z zaplanowanych szkoleń dedykowanych dla strażaków wchodzących w skład pocztów sztandarowych i pocztów flagowych.

W zajęciach uczestniczyli strażacy-ochotnicy z terenu powiatu braniewskiego oraz z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem szkolenia prowadził dowódca JRG PSP w Braniewie przy współudziale pracowników pionu operacyjnego KP PSP w Braniewie. Uczestnicy szkolenia w sposób praktyczny zapoznali się z zasadami zachowania członków pocztów sztandarowych w zależności od uroczystości w których będą reprezentować jednostki macierzyste. Strażacy praktycznie przećwiczyli elementy musztry, maszerowania ze sztandarem oraz ustawiania się w kolumnie pocztów sztandarowych. To pierwsze z zaplanowanych przed obchodami DNIA STRAŻAKA szkolenie związane z przypomnieniem elementarnych zasad ceremoniału pożarniczego. Ćwiczenia praktyczne przeprowadzono w Bazylice Mniejszej w Braniewie przy udziale Ks. Prałata Leszka Galicy kapelana powiatowego strażaków.

 

Opracowanie - Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie