Braniewscy strażacy zrealizowali kolejne ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego w placówce oświatowej na terenie miasta Braniewa.

Braniewscy strażacy zrealizowali kolejne ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego w placówce oświatowej na terenie miasta Braniewa. Jako miejsce ćwiczeń wybrano obiekt Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie, gdzie oprócz zadań przewidzianych dla strażaków przeprowadzona została również próbna ewakuacja młodzieży i pracowników szkoły. Próbny alarm przeciwpożarowy i ewakuacja w połączeniu z praktycznymi ćwiczeniami strażaków okazał się doskonałą formą na sprawdzenie procedur obowiązujących w placówce szkolnej. Standardowo strażacy zmagali się z pozorowanym pożarem w pomieszczeniach szkolnych, pracowali w pomieszczeniach silnie zadymionych w poszukiwaniu osób poszkodowanych, zbierali informację od dyrekcji szkoły w zakresie ilości osób, która została ewakuowana oraz ilości osób, które nie opuściły budynku szkoły. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z JRG PSP w Braniewie oraz WSP.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie