Korzystając z organizowanych ćwiczeń „KOPERNIK 2017” w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu prowadzenia działań podczas pożaru zbiornika LPG.

Korzystając z organizowanych ćwiczeń „KOPERNIK 2017” w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu prowadzenia działań podczas pożaru zbiornika LPG. W szkoleniu, które przeprowadzono na terenie KP PSP w Braniewie wykorzystano trenażer LPG oraz sprzęt będący na wyposażeniu JRG PSP. Zajęcia praktyczne poprzedziło szkolenie teoretyczne podczas którego uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami działań podczas pożarów zbiorników LPG, przedstawiono właściwości fizyko – chemiczne LPG, zjawiska towarzyszące emisji i pożarom gazu płynnego, omówiono budowę zbiorników magazynowych oraz przykładowe działania związane z uwolnieniem i pożarem gazu. Podczas ćwiczeń na placu strażacy praktycznie zrealizowali działania w zakresie izolowania palącego się zbiornika prądami gaśniczymi wody, ograniczania z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego emisji gazu na armaturze zbiornika LPG oraz natarcie na pożar zbiornika LPG. Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne przeprowadził Dariusz Olcen.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie