W środę, 8 listopada strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zrealizowali ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego na obiekcie Zakładu Karnego w Braniewie.

W środę, 8 listopada strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zrealizowali ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego na obiekcie Zakładu Karnego w Braniewie.

Założeniem do ćwiczeń był pożar, który powstał w części piwnicznej obiektu zakładu karnego, gdzie znajdowali się osadzeni. Korytarz oraz pomieszczenia w części sutereny skutecznie zostały wypełnione przez dymy i gazy pożarowe. Jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej działania rozpoczęli pracownicy zakładu karnego. Z uwagi na charakter zdarzenia, obecność osadzonych do działań skierowana została grupa interwencyjna GISW okręgowego inspektoratu służby więziennej w Gdańsku. Zadaniem funkcjonariuszy GISW było przeprowadzenie działań ochronnych oraz odizolowujących osoby, które stanowiły zagrożenie dla jednostki zakładu karnego. Z uwagi na charakter zdarzenia strażacy obecni na miejscu ćwiczeń musieli praktycznie sforsować przeszkody w postaci krat, które przecinano z wykorzystaniem mechanicznego sprzętu do cięcia. Dodatkowo ratownicy przeszukali pomieszczenia silnie zadymione, dotarli do źródła ognia oraz odnaleźli i ewakuowali poszkodowane osoby. Z uwagi na charakter i miejsce prowadzonych działań strażacy byli wspierani i ochraniani przez funkcjonariuszy GISW.

Szczególny nacisk podczas ćwiczeń położono na skuteczne przekazywanie informacji pomiędzy osobami funkcyjnymi zakładu karnego, którzy informowali strażaków o zagrożeniu, układzie pomieszczeń w obiekcie oraz wspierali działania ratownicze. Sprawdzeniu poddano obowiązujące procedury ratownicze. To kolejne ćwiczenia strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie na obiektach o szczególnym znaczeniu, rozmieszczonych na terenie miasta Braniewa.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek oficer prasowy KP PSP w Braniewie