Sprzyjająca pogoda to doskonały czas do realizacji ćwiczeń w ramach doskonalenia zawodowego przez strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie.

Szeroka forma realizowanych ćwiczeń praktycznych ze sprzętem w połączeniu z różnymi podgrywkami oraz scenariuszami wymagała od ćwiczących strażaków wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności. Strażacy oprócz praktycznego gaszenia pożaru piwnicy, pojazdów osobowych, wydobywania osób poszkodowanych, musieli zastosować różne techniki ratownicze aby skutecznie wykonać stawiane zadania. Tego typu realizowane zmagania ratownicze to również wyrobienie odpowiednich nawyków dotyczących pracy ze sprzętem ratowniczym i z zachowaniem zasad BHP.

Opracował – foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie