Ćwiczenia taktyczno – bojowe realizowane na obiektach zewnętrznych to doskonała forma doskonalenia zawodowego strażaków.

To również możliwość sprawdzenia zachowania i współpracy strażaków podczas likwidacji zagrożenia pożarowego w nieznanym obiekcie oraz oceny wypracowanego zamiaru taktycznego i podjętych decyzji.

W ostatnim okresie strażacy z JRG PSP w Braniewie oraz WSP ćwiczyli wspólnie w obiekcie administracyjnym należącym do Piekarni Warmińskiej w Braniewie. Brak informacji o ćwiczeniach pozwolił na dokonanie wiarygodnej oceny zachowania zarówno pracowników znajdujących się w obiekcie jak również przybyłych na miejsce pozorowanego pożaru strażaków. Silne zadymienie wydobywające się z części piwnicznej obiektu skutecznie wypełniło ciągi komunikacyjne uruchamiając system sygnalizacji pożaru i zmuszając pracowników do rozpoczęcia ewakuacji z budynku. Zadaniem strażaków przybyłych na miejsce pożaru było uzyskanie informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych, sprawdzenie możliwości skutecznego dostępu do miejsca pożaru oraz wykorzystanie sprzętu i potencjału ratowniczego w celu skutecznego zlikwidowania źródła pożaru. Innym ważnym elementem ćwiczenia było współdziałanie pomiędzy strażakami PSP i WSP.

W ćwiczeniach uczestniczyły cztery pojazdy ratownicze straży pożarnej oraz 15 strażaków.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie