8 czerwca na terenie stacji przeładunkowej odpadów przemysłowych i komunalnych w Braniewie zorganizowano kolejne ćwiczenia taktyczno – bojowe zasobów ratowniczych z terenu powiatu braniewskiego.

8 czerwca na terenie stacji przeładunkowej odpadów przemysłowych i komunalnych w Braniewie zorganizowano kolejne ćwiczenia taktyczno – bojowe zasobów ratowniczych z terenu powiatu braniewskiego.

Biorąc pod uwagę ilość zdarzeń pożarowych na wysypiskach i składowiskach odpadów na obszarze kraju podjęta została decyzja o sprawdzeniu gotowości bojowej oraz oceny potencjału ratowniczego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz jednostek OSP.

Łącznie na miejsce pozorowanego pożaru powierzchni wysypiska skierowano dziesięć zastępów OSP oraz cztery pojazdy z KP PSP w Braniewie. Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar na powierzchni 100m x 50m. Zadaniem obecnych na miejscu strażaków było zbudowanie skutecznego zaopatrzenia wodnego z wykorzystaniem agregatu pompowego, dostarczanie wody na duże odległości z wykorzystaniem różnych technik przesyłania wody oraz dodatkowo z uwagi na charakter zdarzenia podawanie środka gaśniczego w natarciu z wykorzystaniem działek wodno – pianowych przewoźnych i przenośnych. Zasoby ratownicze zostały podzielone na trzy odcinki bojowe a znajdujące się zbiorniki ppoż. stanowiły doskonałe źródło skutecznego zaopatrzenia wodnego.

W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy – ochotnicy z jednostek OSP: Braniewo, Frombork, Pieniężno, Płoskinia, Długobór, Gronowo, Lipowina, Żelazna Góra.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie