Strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie korzystając z możliwości pogodowych uczestniczyli w projekcie w którym zdobyli uprawienia sternika motorowodnego.

Kurs w którym oprócz strażaków PSP uczestniczyli członkowie jednostek OSP oraz przedstawiciele innych służb mundurowych cieszył się dużym zainteresowaniem. Szkolenie to okazja do zdobycia kolejnych uprawnień w zakresie obsługi sprzętu pływającego. Zajęcia praktyczne prowadzone były przez instruktorów WOPR w Nowej Pasłęce, gdzie kursanci realizowali manewry z wykorzystaniem jednostek pływających.

06 grudnia we Fromborku strażacy z JRG PSP w Braniewie mieli okazję zapoznać się z nowym wyposażeniem dedykowanym do ratownictwa na wodach Zalewu Wiślanego, które trafiła do braniewskich policjantów. Nowoczesna jednostka pływająca stanowi mocne wzmocnienie potencjału ratowniczego na wodach zalewu. Funkcjonariusze Posterunku Policji we Fromborku zaprezentowali możliwości techniczno – operacyjne jednostki pływającej podczas ćwiczeń praktycznych.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie