Kolejne ćwiczenia taktyczno – bojowe połączone z rozpoznaniem operacyjnym obiektu przeprowadzili strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Na miejsce ćwiczeń wybrano obiekt internatu, który ma swoją siedzibę w Braniewie przy ulicy Grota Roweckiego. Oprócz zapoznania się przez strażaków z rozmieszczeniem pomieszczeń w budynku internatu, pracownicy i personel przeprowadzili praktyczne sprawdzenie organizacji i przebiegu ewakuacji. Strażacy, którzy przybyli na miejsce ćwiczeń musieli zmierzyć się z pozorowanym pożarem, który powstał w części piwnicznej. Dym parafinowy skutecznie wypełnił pomieszczenia ograniczając widoczność dla ratowników. W ćwiczeniach oraz ocenie ewakuacji oprócz funkcjonariuszy KP PSP w Braniewie uczestniczyli strażacy systemu zmianowego JRG PSP w Braniewie i zastęp Wojskowej Straży Pożarnej.