12 kwietnia 2019r. w pobliżu miejscowości Glebiska zrealizowane zostały ćwiczenia taktyczno – bojowe „BÓR 2019”.

Na miejsce ćwiczeń wybrano obszar leśny wchodzący w skład Nadleśnictwa Orneta w pobliżu jeziora Taftowo. Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwał zespół Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, który wyznaczył cele i zadania dla poszczególnych zastępów uczestniczących w ćwiczeniach.

Oprócz zasobów ratowniczych PSP i OSP z terenu powiatu lidzbarskiego uczestniczyli dodatkowo strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Braniewa, Elbląga, Biskupca, Ostródy i Bartoszyc. Głównym celem zrealizowanych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności gaszenia powierzchni leśnych z wykorzystaniem obecnego na miejscu pozorowanego pożaru sprzętu pożarniczego oraz utrzymanie skutecznej łączności radiowej. Strażacy realizowali zadania na poszczególnych odcinkach bojowych oraz praktycznie przećwiczyli dostarczanie wody na duże odległości.