Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Zdarzenia/20100319184817 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Od początku marca 2010 r., na terenie powiatu braniewskiego, trwają przeglądy (inspekcje gotowości operacyjnej) jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Kontroli podlegają 23 jednostki OSP z terenu powiatu braniewskiego. Zespół inspekcyjny, powołany na mocy decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie, dokonuje inspekcji zgodnie z wytycznymi Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie i według wcześniej ustalonego harmonogramu inspekcji. W kontrolach udział biorą poszczególni Komendanci Gminni OSP oraz przedstawiciele ZP ZOSP RP w Braniewie. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie: normatywnego wyposażenia jednostek OSP w kontekście samodzielnego prowadzenia działań ratowniczych, uzbrojenia osobistego strażaków, prowadzenia dokumentacji, posiadania odpowiednich uprawnień oraz przestrzegania zasad BHP. Kolejnym punktem kontroli będzie udział jednostek OSP w koncentracjach gminnych na obiektach o szczególnym znaczeniu na terenie danej gminy. Koncentracje na terenie wszystkich gmin zaplanowano na kwiecień. Dodatkowo, na przełomie maja i czerwca przeprowadzone będą ćwiczenia „Powierzchnia 2010” z udziałem jednostek OSP oraz ćwiczenia o charakterze zdarzenia masowego. /kpt. I. Ścibiorek/.

{gallery}Zdarzenia/20100319184817/{/gallery}