W dniach 07– 08.04.2010 r. dwukrotnie braniewscy strażacy zmagali się z pożarem remontowanego budynku administracyjnego należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Braniewie przy ulicy Morskiej. Pierwszy pożar miał miejsce w jednym z pomieszczeń na I kondygnacji obiektu, natomiast drugi - w piwnicy. W obu przypadkach pożar powstał prawdopodobnie w wyniku nieostrożności pracowników, którzy prowadzili prace remontowe w obiekcie. To tylko scenariusz ćwiczeń jakie zostały zrealizowane dla strażaków PSP oraz WSP. Celem ćwiczeń było prawidłowe prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych z wykorzystaniem dostępnych na miejscu zdarzenia pojazdów ratowniczych oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie. Ocenie poddano również: prawidłowość dysponowania sił i środków przez Dyżurnych Powiatowego Stanowiska Kierowania, prawidłowe prowadzenie korespondencji z PSK na miejscu zdarzenia, zachowanie zasad BHP podczas działań ratowniczych, prowadzenie działań w pomieszczeniach zadymionych /wykorzystanie wytwornicy dymu parafinowego/, przeszukiwanie obiektu oraz zlokalizowanie osób poszkodowanych, ewakuacja osób poszkodowanych z obiektu i udzielenie pomocy medycznej do czasu przybycia i przekazania dla ZPR. Ćwiczenia zostały przygotowane przez kierownictwo JRG oraz pion operacyjny KP PSP, całość obserwował i oceniał Z- ca Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie - kpt. Wojciech Jaroszek. /oprac.: kpt. I. Ścibiorek/ .

{gallery}Zdarzenia/20100409085603/{/gallery}