W dniu 21.07.2010r., o godzinie 20.40 Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie otrzymało zgłoszenie, że w Jeziorze Pierzchalskim prawdopodobnie utonął mężczyzna.

20 lipca br, o godz. 06.00 Powiatowe Stanowisko Kierowania KP PSP w Braniewie otrzymało zgłoszenie o pożarze altany gospodarczej w pobliżu miejscowości Stępień,  gmina Braniewo.

W dniu 20.07.2010r., o godzinie 08.58 braniewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o bocianie, który wypadł z gniazda umieszczonego na nieczynnym słupie energetycznym w miejscowości Rogity, gmina Braniewo.

W dniu 16.07.2010r., o godzinie 01.42 Powiatowe Stanowisko Kierowania KP PSP w Braniewie otrzymało zgłoszenie o zadymieniu w jednym ze sklepów w Braniewie, przy ulicy Fromborskiej.

Również tego samego dnia /13.07.2010r./ o godzinie 20.22 braniewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o plamie oleju na drodze wojewódzkiej nr 507 w Braniewie, przy ulicy Kolejowej.