Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Zdarzenia/20110121073733 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W ostatnim okresie w powiecie braniewskim, w wyniku ocieplenia i odwilży, doszło do gwałtownych roztopów nagromadzonego śniegu.

Ponadto sytuację pogorszyły przelotne opady deszczu oraz wzrost poziomu wody w rzece Pasłęce i jej dopływach. Służba dyżurna Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Braniewie otrzymała kilkanaście zgłoszeń o podtopionych piwnicach i posesjach budynków mieszkalnych. Strażacy wypompowywali wodę na terenie Braniewa /ulice: Królewiecka, Błotna, Sikorskiego/ oraz w miejscowościach powiatu braniewskiego: Fromborku, Gładyszach, Chruścielu, Podlechach, Glince. Woda była wypompowywana zarówno z piwnic budynków mieszkalnych, pomieszczeń warsztatowo–garażowych, jak i  terenu przyległego – rozlewiska z których woda przesiąkała do piwnic budynków. W działaniach udział brały zastępy: Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych /Płoskinia, Frombork, Gładysze, Braniewo/ oraz Wojskowa Straż Pożarna. Nagromadzona woda usuwana była przy wykorzystaniu pomp szlamowych. Dodatkowo braniewscy strażacy przygotowali do działań pojazd SW 2000 i agregat pompowy.

/oprac.: kpt. I. Ścibiorek/


{gallery}Zdarzenia/20110121073733/{/gallery}