W poniedziałek, 11.07.2011r. o godz.16.14, braniewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze węgla składowanego na terenie jednej z firm logistycznych położonych w pobliżu Braniewa.

Do pożaru doszło na placu, gdzie zgromadzone było około 5000 ton węgla /produkty węglowe w różnej postaci/ podzielonego na kilka hałd, oddzielonych drogami przejazdowymi. Na miejsce pożaru zadysponowano: 3 pojazdy ratownicze z jednostki ratowniczo–gaśniczej PSP w Braniewie /GCBARt, GBA, GLBARt/ oraz zastęp Wojskowej Straży Pożarnej /GBA/. Strażacy podali trzy prądy gaśnicze wody, w tym jeden prąd z działka DWP24, oraz prąd piany gaśniczej ciężkiej. W działaniach  wykorzystali również sprzęt mechaniczny /ładowarki 8 – 10m3/, którym rozciąganli i  przesypywali hałdy węgla. Zorganizowali również dowożenie wody z pobliskiego stawu oddalonego około 200 metrów od miejsca pożaru. Dodatkowo zbudowali  linię gaśniczą, przy wykorzystaniu której tłoczyli wodę bezpośrednio na miejsce pożaru.

Akcja trwała prawie 3 godziny, brało w niej udział 12 strażaków. Przyczyną pożaru był prawdopodobnie samozapłon zgromadzonego węgla.

/st. kpt. I. Ścibiorek/


{gallery}Zdarzenia/20110712092008/{/gallery}