2 grudnia br. około godz. 04:00 braniewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w miejscowości Czosnowo gm. Płoskinia.

Na miejsce pożaru skierowano cztery pojazdy ratownicze z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz dodatkowo strażaków – ochotników z Płoskini, Długoboru i Dąbrowy. W chwili dojazdu strażaków na miejsce pożaru ogniem objęta była cała konstrukcja budynku gospodarczego, a pożar stanowił zagrożenie dla pobliskiego obiektu mieszkalnego.

Strażacy oprócz działań gaśniczych skierowanych na palący się obiekt skupili się również na ograniczeniu promieniowania cieplnego, które stanowiło zagrożenie dla budynku mieszkalnego. Dzięki szybkiej interwencji strażaków pożar nie przeniósł się na sąsiadujący obiekt. Strażacy oprócz gaszenia pożaru skupili się również na przeprowadzeniu prac rozbiórkowych zniszczonej konstrukcji budynku gospodarczego, usunięciu części nagromadzonych i palących się materiałów. W trakcie działań wewnątrz zniszczonego przez pożar obiektu gospodarczego ratownicy odnaleźli butle z gazem, która została przeniesiona w bezpieczne miejsce. Działania gaśnicze trwały ponad 4 godziny a znajdujący się w pobliżu staw umożliwił do strażaków pobór wody do celów gaśniczych.