23 kwietnia kilka minut po godz. 15:00 braniewscy strażacy zostali zadysponowani do pożaru koparki na placu budowy w Braniewie przy ulicy Kolejowej.

Na miejsce pożaru służba dyżurna SKKP w Braniewie skierowała dwa pojazdy ratowniczo – gaśnicze z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie. Po dojeździe na miejsce okazało się, że ogniem objęta jest cała maszyna budowlana. Strażacy wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowy niezwłocznie rozpoczęli działania gaśnicze podając dwa prądy piany gaśniczej w kierunku palącego się pojazdu. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej działania gaśnicze rozpoczęli pracownicy z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego. Po kilku minutach intensywnie prowadzonych działań gaśniczych koparka została ugaszona.