Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Zdarzenia/20100409074352 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W dniach 07 – 08.04.2010r dwukrotnie braniewscy strażacy zmagali się z pożarem remontowanego budynku administracyjnego należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Braniewie przy ulicy Morskiej 55. Pierwszy pożar miał miejsce w jednym z pomieszczeń na kondygnacji I obiektu natomiast drugi w piwnicy. W obu przypadkach pożar powstał prawdopodobnie w wyniku nieostrożności pracowników, którzy prowadzili prace remontowe w obiekcie. To tylko scenariusz ćwiczeń jakie zostały zrealizowane dla strażaków PSP oraz WSP. Celem przeprowadzonych ćwiczeń było prawidłowe prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych z wykorzystaniem dostępnych na miejscu zdarzenia pojazdów ratowniczych oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie. Ocenie poddano również: prawidłowość dysponowania sił i środków przez Dyżurnych Powiatowego Stanowiska Kierowania, prawidłowe prowadzenie korespondencji na miejscu zdarzenia z PSK, zachowanie zasad BHP podczas działań ratowniczych, prowadzenie działań w pomieszczeniach zadymionych /wykorzystanie wytwornicy dymu parafinowego/, przeszukiwanie obiektu oraz zlokalizowanie osób poszkodowanych, ewakuacja osób poszkodowanych z obiektu i udzielenie pomocy medycznej do czasu przybycie i przekazania dla ZPR. Ćwiczenia zostały przygotowane przez kierownictwo JRG oraz pion operacyjny KP PSP, całość obserwował i oceniał Z- ca Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie kpt. Wojciech Jaroszek. /kpt. I. Ścibiorek/

{gallery}Zdarzenia/20100409074352/{/gallery}