W sobotę, 15 czerwca 2019 roku odbył się egzamin dla uczestników szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. W terminie od 8 maja do 15 czerwca odbywały się zajęcia szkoleniowe realizowane na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Szkolenie oparte na nowych wytycznych programowych ukończyło 15 osób w tym trzy kobiety.

31 maja 2019 roku, strażnica jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku stała otworem dla zwiedzających i zainteresowanych życiem strażaka.

12 marca 2019 roku w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W powiecie braniewskim wśród jednostek ochotniczych straży pożarnych trwają walne zebrania sprawozdawcze. Realizacja zebrań przypada na pierwszy kwartał bieżącego roku.

28 lutego br. w siedzibie Urzędu Miasta w Braniewie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie.