23 stycznia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Gminy w Braniewie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Braniewie.

W zebraniu oprócz przedstawicieli poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy Braniewo uczestniczył Wójt Gminy Jakub Bornus oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko.

Podczas posiedzenia dokonano podsumowania działalności jednostek OSP z gminy Braniewo, omówiono najważniejsze inwestycje realizowane w 2018 roku. Zebrani przedstawili plany zakupów, potrzeby sprzętowe oraz szkoleniowe dla trzech jednostek OSP działających na terenie gminy Braniewo.

Zebrani poinformowani zostali również o pozyskaniu sprzętu dla jednostki OSP Lipowina dzięki programowi prewencyjnemu PZU „POMOC TO MOC” w ramach projektu „BEZPIECZNI NA DRODZE”. Do strażaków – ochotników trafiły fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy, szyny do unieruchamiania urazów, zestaw do oznakowywania miejsca zdarzenia – wypadków, kamizelka KED oraz alkogogle.