28 lutego br. w siedzibie Urzędu Miasta w Braniewie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie.

Zebraniu przewodniczył gospodarz obiektu Burmistrz Miasta Braniewa a jednocześnie Prezes ZOP ZOSP RP w Braniewie dh. Tomasz Sielicki. Wśród uczestników zebrania obecni byli: komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko, Starosta Braniewski Karol Motyka, komendant Wojskowej Straży Pożarnej mł. chor. Artur oraz przedstawiciele OSP poszczególnych gmin powiatu braniewskiego.

Podczas zebrania uczestnicy omówili obchody tegorocznego święta Dnia Strażaka na terenie powiatu braniewskiego, ustalono termin finału powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który odbędzie się 29 marca 2019 roku w Braniewie.

Podsumowano rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”. Dodatkowo podczas zebrania przedstawiono projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący. W zebraniu oprócz przedstawicieli ZOP ZOSP RP w Braniewie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych reprezentujących poszczególne gminy i miasta. To kolejne spotkanie strażaków ochotników z terenu powiatu braniewskiego podczas którego poruszana jest tematyka dotycząca działalności ruchu pożarnictwa ochotniczego.