W powiecie braniewskim wśród jednostek ochotniczych straży pożarnych trwają walne zebrania sprawozdawcze. Realizacja zebrań przypada na pierwszy kwartał bieżącego roku.

Zebrania to przedstawienie w formie podsumowania działalności statutowej stowarzyszenia jakim jest ochotnicza straż pożarna, omówienie dokonać i realizacji zadań w minionym roku a także przedstawienie dla członków jednostek OSP najważniejszych spraw, które realizowane były podczas całorocznej działalności. To również możliwość dyskusji, wymiany uwag oraz spostrzeżeń w tym przedstawienie planów działalności na rok 2019.

Wśród 23 jednostek OSP działających na terenie powiatu braniewskiego 11 jednostek włączonych jest do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.   Kierownictwo komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie uczestniczą czynnie w organizowanych zebraniach OSP. 

W minionym roku kalendarzowym dwie jednostki OSP wzbogaciły się o nowe pojazdy pożarnicze, które zdecydowanie podnoszą poziom świadczonej usługi ratowniczej. W planach na 2019 rok również ujęto deklarację współfinansowania zakupu nowych pojazdów pożarniczych przez samorząd lokalny dla dwóch jednostek OSP będących w strukturach KSRG.