12 marca 2019 roku w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W konkursowej rywalizacji uczestniczyła grupa 40 osób /dzieci i młodzieży/ z terenu miasta Braniewa. Na zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych czekały nagrody, które ufundowane zostały przez Urząd Miasta w Braniewie, jednostkę OSP Braniewo oraz sponsorów. Pamiątki – nagrody wręczali Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki, Prezes OSP Braniewo Jerzy Welke oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych

1. Martyna Sobieska - 1 miejsce

2. Lena Siennicka - 2 miejsce

3. Kinga Giebień - 3 miejsce

II grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III

  1. Wiktoria Górecka - 1 miejsce
  2. Damian Kościuk - 2 miejsce
  3. Bartłomiej Wnorowski - 3 miejsce

 

III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

  1. Bartosz Chwietkiewicz - 1 miejsce
  2. Szymon Sobieski - 2 miejsce

Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentować miasto Braniewo podczas eliminacji powiatowych, które odbędą się 29 marca bieżącego roku.

Eliminacje konkursowe OTWP zostały przeprowadzone również na poziomie miast i gmin powiatu braniewskiego. Organizatorami turnieju OTWP są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które współpracują z placówkami edukacyjnymi oraz władzami samorządowymi.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie