W dniu 15 maja 2010r., na stadionie w Pieniężnie odbyły się zawody sportowo–pożarnicze ochotniczych straży pożarnych powiatu braniewskiego. W zawodach startowało 10 drużyn. Odbyły się one w dwóch grupach: