W czwartek, 29 maja br. w amfiteatrze miejskim w Braniewie pojawiło się mobilne centrum nauki „Planeta Energii”. Wizyta centrum to nagroda ufundowana przez Grupę ENERGA w konkursie, którego celem jest propagowanie wiedzy o energii elektrycznej wśród najmłodszych oraz kształtowanie proekologicznych postaw.

Podczas wizyty mobilnego centrum rozegrana została dodatkowa konkurencja „Sztafeta 10 miast”. Zadaniem mieszkańców, młodzieży oraz przedstawicieli różnych podmiotów było wytworzenie energii elektrycznej za pomocą pedałowania na przygotowanych rowerkach spinningowych. Nagrodę otrzyma tylko jedna szkoła, której uda się zmobilizować mieszkańców do jak największego wysiłku i wytworzenia jak największej ilości energii elektrycznej. W rywalizacji czynnie uczestniczyli również strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele Wojskowej Straży Pożarnej.

 

/st. kpt. I. Ścibiorek -€“ oficer prasowy KP PSP w Braniewie/