Strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie rozpoczęli wizyty w placówkach edukacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Braniewa oraz powiatu braniewskiego.

30 listopada 2018 r. w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w obecności komendanta powiatowego, strażaków i pracowników komendy odbyła się uroczystość pożegnania st. asp. Marka Stankiewicza.

20 listopada br. w siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się spotkanie z zarządcami i administratorami obiektów w ramach realizowanego programu „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Głównym celem spotkania było uświadomienie zagrożenia ze strony tlenku węgla oraz przyczyn jego występowania.

Każdego roku braniewscy strażacy odnotowują zdarzenia związane z zatruciem tlenkiem węgla. Nie wszyscy wiedzą, że często wystąpienie czadu nie ma związku z pożarem, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji urządzeń oraz instalacji grzewczych. Medialny przekaz o śmierci każdego roku kilkudziesięciu osób w wyniku zatrucia tlenkiem węgla nie zmniejsza czarnej statystyki.

Kolejny specjalistyczny sprzęt ratowniczy trafił na wyposażenie strażaków – ochotników z terenu gminy Wilczęta. 16 listopada br. w Urzędzie Gminy w Wilczętach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego dla strażaków OSP ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podkategorie