Budynek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku w roku bieżącym przeszedł gruntowny remont, zmieniając swój wizerunek. Historia obiektu strażnicy OSP Frombork sięga roku 1968, kiedy to oddano do użytku budynek jako siedziba straży pożarnej. Przez kolejne lata w miarę rozwoju i zwiększania wymagań stawianych dla strażaków – ochotników budynek strażnicy OSP powiększał się i rozrastał. Dobudowany został garaż, świetlica oraz pomieszczenia gospodarcze i socjalne.

Braniewskie tegoroczne Święto Niepodległości odbyło się uroczyście i podniośle. Świętowanie rozpoczęło się mszą św., odprawioną w braniewskiej bazylice, po której uczestnicy uroczystości przeszli na Rondo gen. Andersa i Skwer Sybiraków, gdzie poszczególne delegacje złożyły kwiaty.

Kolejny specjalistyczny sprzęt ratowniczy trafił na wyposażenie strażaków – ochotników z terenu gminy Płoskinia. 13 listopada br. w Urzędzie Gminy Płoskinia odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną.

Kolejny specjalistyczny sprzęt ratowniczy trafił na wyposażenie strażaków – ochotników z terenu miasta i gminy Frombork. 24 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podkategorie