Pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, Wojskowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sympatycy pożarnictwa uczestniczyli w kolejnej, VIII edycji programu „Ognisty Ratownik — Gorąca Krew”.  Akcja poboru krwi została zorganizowana 9 maja 2013r., przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Strażak” działający przy KP PSP w Braniewie.

W poniedziałek, 8 kwietnia w Żelaznej Górze w gm. Braniewo, odbyła się uroczystość przekazania strażakom-ochotnikom nowych podnośników hydraulicznych przeznaczonych do naprawy bocianich gniazd oraz pomocy bocianom. Gospodarz uroczystości - Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki - powitał przybyłych gości oraz wyraził podziękowanie za zrealizowany projekt wsparcia jednostek OSP.

Pomimo wielu zajęć i obowiązków, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie znaleźli czas zarówno na honorowe oddawanie krwi, jak i założenie klubu Honorowych Dawców Krwi „STRAŻAK”.

W grudniu i styczniu braniewscy strażacy rozpoczęli działania zmierzające do zbudowania lodowiska miejskiego. Najdogodniejszym miejscem okazała się niecka braniewskiego amfiteatru.

W piątek, 15 czerwca braniewscy strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zorganizowali dla młodzieży braniewskich szkół akcję edukacyjną, której celem była promocja bezpiecznego wypoczynku nad wodą i w lesie.Podkategorie