22 września 2020 roku, w siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzona została kolejna zbiórka krwi w ramach kampanii „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie lub telefonicznie pod numerem telefonu 55 620 55 04
 
Ostateczny termin składania dokumentów: 02 paxdziernika 2020 r. do godz.15.30.
 
 
Kandydaci składają  dokumenty w zaklejonej kopercie w sekretariacie
Komendanta Powiatowego PSP w  Braniewie ul. Plac Strażacki 2
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
(z dopiskiem: „Nabór do służby 2020 - system zmianowy”)
lub listownie (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie
ul. Plac Strażacki 2, 14-500 Braniewo
 
 
Dokumenty złożone po terminie nie będą  brane pod uwagę.
 
Aplikacje złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
 

Strażacy z wojskowej straży pożarnej w Braniewie rozpoczęli starania o przedłużenie obecności w strukturach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na kolejne 5 lat.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie lub telefonicznie pod numerem telefonu 55 620 55 04
 
Ostateczny termin składania dokumentów: 23 września 2020 r. do godz.15.30.
 
 
Kandydaci składają  dokumenty w zaklejonej kopercie w sekretariacie
Komendanta Powiatowego PSP w  Braniewie ul. Plac Strażacki 2
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
(z dopiskiem: „Nabór do służby 2020 - system zmianowy”)
lub listownie (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie
ul. Plac Strażacki 2, 14-500 Braniewo
 
 
Dokumenty złożone po terminie nie będą  brane pod uwagę.
 
Aplikacje złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
 

31 sierpnia 2020 roku st. bryg. Krzysztof Bogusławski, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie po ponad 28 latach służby odszedł na emeryturę.

Podkategorie