19 marca bieżącego roku w siedzibie Szkoły Podstawowej w Lipowinie im. Wincentego Witosa zorganizowany został „Dzień Kariery Zawodowej”.

Zorganizowane wydarzenie to doskonała forma dotarcia do młodzieży i przybliżenia różnych formacji zawodowych oraz kryteriów naboru, warunków pracy i służby. Spotkanie z uczniami szkoły to możliwość zobrazowania i charakterystyki różnych zawodów oraz pomoc w zakresie planowania i kreowania przyszłości.

„Dzień Kariery Zawodowej” to możliwość obcowania młodego człowieka z różnymi zawodami poprzez  bezpośredni kontakt i możliwość rozmowy. Dzięki spotkaniu z przedstawicielami różnych instytucji młodzież mogła zdobyć informacje dotyczące dalszej nauki, praktyk zawodowych, podnoszenia kwalifikacji, poruszania się na rynku pracy, zasad prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania środków finansowych, metod szukania pracy i rozwoju zawodowego.

„Dzień Kariery Zawodowej” mocno zasilili oprócz przedstawicieli różnych branży również mundurowi wśród których byli funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zaprezentowała sprzęt i wyposażenie wykorzystywane w strażackiej służbie a informacje o Państwowej Straży Pożarnej przybliżył po. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie bryg. Krzysztof Bogusławski.