15 listopada 2019 roku, podczas zmiany służby Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko wręczył awanse i nagrody dla podległych strażaków.

Awanse na pierwszy stopień w korpusie podoficerów otrzymali:

- st. str. Mateusz Ostrowski – na stopień sekcyjnego

- st. str. Radosław Wróblewski – na stopień sekcyjnego

- st. str. Daniel Słomiński – na stopień sekcyjnego

Awans na stopień ogniomistrza otrzymał mł. ogn. Adam Szewczuk.

Komendant Powiatowy PSP w Braniewie przyznał również nagrody finansowe, które otrzymali:

- asp. Tomasz Gierko

- ogn. Adam Szewczuk

- sekc. Mateusz Ostrowski

- sekc. Radosław Wróblewski

- sekc. Daniel Słomiński